Kalite

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Makine imalatında şirket stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde kurumsal kimlğimizi başarıya taşıyan etkenlerden biri, çalışanlarımız olduğu, çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları, çalışma zevklerini, iş tatminleri ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmak”. işgücü planlama ile başlar, işe alım ücretlendirme ve kazanımlar, endüstriyel ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar. 

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek, Nitelikli, başarılı, bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur. ambalaj Makinaları başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi, İnsan Kaynakları’nın önceliğidir. Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek, Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek, Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirme İnsan Kaynakları’ nın amacıdır. Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak, Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak İnsan Kaynakları ’nın hedefidir.
 
Üretici olarak makina ya da ünite geliştirme süreçlerinde çalışanların güvenliği ve sağlığı bizim için öncelik. Üretim atölyesi kadrosunun tamamı çalışma yeri ve zamanı içerisinde sağlıklı ve güvenli koşullarda üretim ve geliştirme süreçlerine katkı sağlamaktadır.